Een optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen ZOwonen.

De medewerkers binnen Bedrijfsvoering zorgen ervoor dat de collega’s hun werk goed kunnen doen door optimale ondersteuning op de gebieden financiën, informatiemanagement, IT, facilitaire zaken, juridische zaken en administratie.